Prawo administracyjne

 Nasza Kancelaria świadczy usługi m. in. w zakresie:
  • prowadzenia postępowań administracyjnych przed wszystkimi urzędami w Polsce;
  • prowadzenia spraw sądowych przed sądami administracyjnymi;
  • prowadzenia spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej;
  • przygotowania skarg na decyzje organów do sądów administracyjnych;
  • kompleksowej obsługi procesu budowlanego;
  • spraw z zakresu egzekucji administracyjnej;
  • doradztwa prawnego z zakresu administracyjnego prawa gospodarczego.

Masz pytanie? Napisz do nas!